top of page

traumaVERWERKING

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Het kost tijd om van zo’n gebeurtenis te herstellen. Hoe lang zo’n verwerking duurt, is voor iedereen verschillend.

Schokkende gebeurtenissen die niet verwerkt kunnen worden kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een posttraumatische stress-stoornis.  Dit betekent dat de gebeurtenis verleden tijd is, maar dat het lichaam dit niet zo aanvoelt, en het lijkt alsof de dreiging nog steeds aanwezig is. 

Mogelijke symptomen van trauma:

  • Je beleeft de gebeurtenis steeds opnieuw

  • Je hebt last van nachtmerries

  • Je bent heel alert en schrikt snel

  • Je bent prikkelbaar en snel boos

  • Je raakt vervreemd van je emoties en vaak ook van andere mensen

  • Je hebt depressieve en angstklachten

  • Door bepaalde triggers voelt het alsof je terug in de gebeurtenis zit
     

We kunnen samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn voor behandeling van je trauma en spreken met jou af wat jij haalbaar acht. In onze praktijk werken we voor deze problematiek voornamelijk met EMDR en principes uit de polyvagaal theorie (stress-reducerende aanpak).

Animatie Effects of Trauma

Animatie Effects of Trauma

Video afspelen
bottom of page